Our Sponcors

قیمت لیزین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
لیزین ۹۵/۱۰/۲۹78000790007850007192357132676506586252494

جدول قیمت لیزین در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استان / نام محصول اندونزی (سامسونگ) میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 78,00079,00078,50015:53
میانگین 78,50078,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار لیزین

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار لیزین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل