Our Sponcors

قیمت شترمرغ زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
شترمرغ زنده ۹۵/۱۱/۲1250001250001250000125000125000125000

جدول قیمت شترمرغ زنده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

استان / نام محصول شترمرغ زنده میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 125,000125,000125,00016:36
اصفهان 125,000125,000125,00016:36
خراسان رضوی 125,000125,000125,00016:36
سیستان و بلوچستان 125,000125,000125,00016:36
میانگین 125,000125,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار شترمرغ زنده

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار شترمرغ زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل