Our Sponcors

قیمت سبوس گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس گندم ۹۵/۱۱/۲650072006900069006857585763127201

جدول قیمت سبوس گندم در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 7,1007,1507,12514:30
زنجان 7,1007,1507,12514:31
سمنان 6,5006,7006,60015:11
فارس 6,5006,8006,65014:32
البرز 6,8007,2007,00015:11
میانگین 6,9006,900
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار سبوس گندم

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار سبوس گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل