Our Sponcors

قیمت سبوس برنج

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
سبوس برنج ۹۵/۱۰/۲۹65009000800001511804104311322506

جدول قیمت سبوس برنج در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استان / نام محصول سبوس برنج میانگین ساعت
حداقلحداکثر
گيلان 8,5009,0008,75014:49
مازندران 6,5007,0006,75014:50
گلستان 8,0009,0008,50014:50
میانگین 8,0008,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار سبوس برنج

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار سبوس برنج در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل