Our Sponcors

قیمت دام زنده

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام زنده ۹۵/۱۰/۲۹1100001600001343750133532127391109860119032114266

جدول قیمت دام زنده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 145,000150,000130,000135,000140,00014:40
اصفهان 145,000150,000115,000120,000132,50014:38
يزد 150,000160,000110,000115,000133,75014:38
اردبيل 140,000150,000115,000120,000131,25014:38
خراسان رضوی 144,000146,000125,000130,000136,25014:38
فارس 150,000155,000110,000115,000132,50014:39
میانگین 148,750120,000134,375
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار دام زنده

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار دام زنده در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل