Our Sponcors

قیمت جو

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جو ۹۵/۱۱/۲75008900830010083008216768476738629

جدول قیمت جو در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

استان / نام محصول داخلیروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 8,6008,7008,65014:28
زنجان 8,8008,9008,85014:54
سمنان 7,5008,0007,75014:56
بندر امیر آباد 7,9008,0007,95016:00
میانگین 8,4177,9508,300
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار جو

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار جو در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل