Our Sponcors

قیمت جوش شیرین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوش شیرین ۹۵/۱۰/۲۹14500150001475001466013908130431560715185

جدول قیمت جوش شیرین در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استان / نام محصول چین میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 14,50015,00014,75015:55
میانگین 14,75014,750
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار جوش شیرین

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار جوش شیرین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل