Our Sponcors

قیمت جوجه یکروزه تخمگذار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه تخمگذار ۹۵/۱۰/۲۹28000310002950002950029500295002950025855

جدول قیمت جوجه یکروزه تخمگذار در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استان / نام محصول هایلاینال اس النیک چیک میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 28,00031,00028,00031,00028,00031,00029,50016:19
میانگین 29,50029,50029,50029,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار جوجه یکروزه تخمگذار

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار جوجه یکروزه تخمگذار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل