Our Sponcors

قیمت جوجه یکروزه بوقلمون

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
جوجه یکروزه بوقلمون ۹۵/۱۱/۲115000125000120000012000011662511250011238685000

جدول قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

استان / نام محصول هیبریدنیکولاسآف اس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 115,000125,000115,000125,000115,000125,000120,00015:21
میانگین 120,000120,000120,000120,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار جوجه یکروزه بوقلمون

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار جوجه یکروزه بوقلمون در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل