Our Sponcors

قیمت ترئونین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ترئونین ۹۵/۱۰/۲۹710007200071500071525698616957970365113880

جدول قیمت ترئونین در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استان / نام محصول چینی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 71,00072,00071,50016:01
میانگین 71,50071,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار ترئونین

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار ترئونین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل