Our Sponcors

قیمت بوقلمون کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
بوقلمون کشتار ۹۵/۱۰/۲۹1020001050001035000105450104289141500110829100614

جدول قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استان / نام محصول کشتار میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 102,000105,000103,50015:41
میانگین 103,500103,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار بوقلمون کشتار

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار بوقلمون کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل