Our Sponcors

قیمت باگاس

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
باگاس ۹۵/۹/۹210021502125021252125247521322475

جدول قیمت باگاس در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۹

استان / نام محصول باگاس داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
خوزستان 2,1002,1502,12509:30
میانگین 2,1252,125
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار باگاس

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار باگاس در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل