شناخت و تحلیل وضعیت صنعت مرغ تخمگذار ایران تا سال 1394

شناخت و تحلیل وضعیت صنعت مرغ تخمگذار ایران تا سال 1394
باید بگوئیم كه متاسفانه تا سال گذشته ،كاركرد صنعت مرغداری و رویكرد دولتی در تنظیم بازار تخم مرغ با 40 سال پیش تفاوتی نداشت...
زبان فارسی
نوع فایل ZIP
تعداد صفحه 28
دانلود فایل دانلود
 
کلمات کلیدی
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com