شناخت و تحلیل وضعیت صنعت مرغ تخمگذار ایران تا سال 1394

شناخت و تحلیل وضعیت صنعت مرغ تخمگذار ایران تا سال 1394
به گزارش خبر گزاری :
باید بگوئیم كه متاسفانه تا سال گذشته ،كاركرد صنعت مرغداری و رویكرد دولتی در تنظیم بازار تخم مرغ با 40 سال پیش تفاوتی نداشت...
به گزارش خبر گزاری :
زبان فارسی
نوع فایل ZIP
تعداد صفحه 28
دانلود فایل دانلود
 
کلمات کلیدی
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com