WPSA-2011-Iran-Isfehan-EP1

به گزارش خبر گزاری :
این همایش در سه قسمت در سایت قرار می گیرد که بخش اول آن مربوط به سخنرانی نماینده انجمن جهانی WPSA ، دکتر رودایتس از دانشگاه هلند می باشد که با موضوع تعیین سطح اقتصادی میزان بهینه پروتئین در تغذیه مرغ گوشتی می باشد.
مخاطبین توجه داشته باشند که حجم فایل فوق بالاست و سعی شده با بهترین کیفیتی که قابلیت دانلود و بارگزاری را برای شما آسان تر کند، در سایت قرار داده شده است.
یکی از علتهای بالا رفتن حجم وجود زبان اصلی و ترجمه آن می باشد چرا که شاید تعدادی از مخاطبین با اصطلاحات انگلیسی پی به بحث دقیق تر علمی آن ببرند و یا بعضی از دوستان با فنون ترجمه ای و شنیداری اصطلاحات انگلیسی که در سمینارها به کار برده می شود آشنا شوند.
به گزارش خبر گزاری :
دانلود
 
کلمات کلیدی
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com