هچ

به گزارش خبر گزاری :

کلیپ فوق یک گزارش از زمان تخلیه تخم مرغ نطفه دار از ماشین های حمل تخم مرغ می باشد تا زمان جوجه درآوری و زمان تفریخ تخم مرغ ها. این فیلم صرفا جنبه آموزشی در سطح کلیات را دارد و در یکی از کارخانه های جوجه کشی تهیه شده است و صد البته که امروز ما در سطح کارخانجات جوجه کشی مخصوصا آنهایی که دارای ظرفیت بسیار بالایی می باشند، از دستگاه ها و سیستم های بسیار مدرن تر و مکانیزه تر استفاده می نماییم. این گزارش توسط آقای مهندس حمید ضیایی تهیه شده است.

به گزارش خبر گزاری :
00 ثانیه تا نمایش فیلم
دانلود
 
کلمات کلیدی
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com