رییس یک شرکت مرغداری افغان:هشتاد درصد تجهیزات مرغداری‌های افغانستان از ایران تامین می‌شود

رییس یک شرکت مرغداری افغان:هشتاد درصد تجهیزات مرغداری‌های افغانستان از ایران تامین می‌شود

خارجی - رییس شرکت مرغداری زور افغانستان گفت: 80 درصد تجهیزات مرغداری های افغانستان از ایران و 20 درصد از اتریش وارد می شود.
عبدالحمید زوری در "میزگرد بررسی وضعیت کشاورزی افغانستان در ایسنا_ منطقه خراسان" با بیان این مطلب اظهار داشت: 80 درصد گوشت مرغ افغانستان از ترکیه، برزیل، ایران و پاکستان وارد و 20 درصد دیگر هم در خود افغانستان تولید می شود.
وی با بیان این که 6 میلیون قطعه مرغ بومی در افغانستان وجود دارد، افزود: به دلیل فراوانی مرغ بومی در افغانستان تا کنون توجه ویژه ای به مرغداری صنعتی در این کشور نشده است.
او تصریح کرد: در افغانستان توجه ویژه ای به مرغداری های صنعتی نمی شود.
زوری خاطر نشان کرد: 25 درصد دان مصرفی مرغداری های افغانستان از ایران و مابقی هم از خود این کشور تامین می شود.
این رییس شرکت مرغداری در افغانستان با اشاره به این که 100 درصد جوجه واحدهای مرغداری افغانستان از ایران وارد می شود، بیان داشت: آینده مرغداری در افغانستان روشن است.

 
کلمات کلیدی خارجی
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com