Our Sponcors

استفاده مسئولانه از آنتی بیوتیک بجای حذف آن در مرغداری ها

دکتر پیتر اسپرینگ (Peter Spring) استاد دانشگاه علوم کاربردی دانشگاه برن سوییس گفت که تلاش برای مسئول بودن در استفاده از آنتی بیوتیک نسبت به عدم استفاده 100 درصدی از آن بهتر است.

اروپا با تحریم چند دهه ای استفاده از آنتی بیوتیک ها می تواند تجربیات مفیدی را در استفاده از آنتی بیوتیک به تولیدکنندگان آمریکایی طیور ارائه دهد.
دکتر پیتر اسپرینگ در طول نشست سالانه سازمان علوم طیور در ماه ژوئن امسال نظرات اروپایی ها را در مورد استفاده از آنتی بیوتیک ها در تولید طیور بیان داشت.
اسپرینگ سه نکته مهم را به کشاورزان آمریکایی گوشزد کرد: برای حذف آنتی بیوتیک یک منحنی یادگیری وجود دارد اما برطرف شدنی نیست؛ استفاده درست از آنتی بیوتیک و کنترل مقاومت باید صورت گیرد تا مشخص شود چگونه کاهش استفاده از آنتی بیوتیک می تواند بر مقاومت ضد میکروبی تاثیر بگذارد؛ همچنین تولید کنندگان باید از تقسیم خطوط تولید خود میان "بدون آنتی بیوتیک" و "طیور درمان شده" خودداری کنند و بر روی مقهوم استفاده مسئولانه از آنتی بیوتیک ها تمرکز نمایند.

استفاده مسئولانه از آنتی بیوتیک
آقای اسپرینگ گفت که اصطلاح بدون آنتی بیوتیک را دوست ندارد و ترجیح می دهد که به جای آن تولید کنندگان تلاش کنند که در استفاده از آنتی بیوتیک مسئولانه رفتار کنند. در اروپا واضح است که استفاده از آنتی بیوتیک دیگر تکرار نمی شود اما باید دانست که آنتی بیوتیک ها هنوز در سلامت و حفظ کشاورزی نقش دارند.
آقای اسپرینگ اظهار داشت که در اروپا تولید کنندگان محصولاتی 100 درصد بدون آنتی بیوتیک ندارد. بجای آن تلاش می کنند از حداقل میزان ممکن آنتی بیوتیک در تولیدات خود استفاده کنند. ادر حالی که تولید کنندگان آمریکایی پیش تر به وسیله تقسیم خطوط تولید خود به "بدون آنتی بیوتیک" و "طیور پرورش یافته قراردادی" به تقاضا برای محصولات بدون آنتی بیوتیک پاسخ داده اند، تولیدکنندگان اروپایی این کار را نمی کنند زیرا اگر یک محصول بخواهد با عنوان "بدون آنتی بیوتیک" وارد بازار شود، تولیدکننده باید زمان زیادی را بگذارد تا راهی برای استفاده از مرغ های آنتی بیوتیک دار پیدا کند.تولید این طیور بدون یافتن راهی برای استفاده از آن ها غیر اخلاقی است و اگر بازار مرغ های درمان شده با آنتی بیوتیک کم شود، تولیدکنندگان آمریکایی در آینده بامشکل مواجه می شوند.
قسمت سخت مسئول بودن در استفاده از آنتی بیوتیک ها متوجه شدن این است که معنای دقیق آن برای دامپروری چیست. وی اظهار داشت که معیار "استفاده مسئولانه" هدفی در دست انجام است اما تولیدکنندگان، و بهترین مشتریان آن ها پیشگام و تعیین کننده هستند و تاثیر زیادی بر آن چه که "مسئول" نامیده می شود دارند. فشار بازار که از سوی علم، وضع کنندگان قوانین و مشتریان اعمال می شود نیز می تواند بر این معیار تاثیر گذار باشد؛ هزینه  برخی کارهای تولید نیز می تواند تاثیرگذار باشد.
آنتی بیوتیک ها در اروپا جزو مسائل قدیمی هستند و به صحنه برنخواهند گشت؛ سیستم های تولید و پرورش حیوانات به سمت کاهش استفاده از آنتی بیوتیک سوق داده می شوند؛ و اتحادیه اروپا هنوز هم اجازه استفاده از کوکسیدیواستادها - از جمله یونوفورها و دیگر کوکسیدیواستادها- را به تولید کنندگان می دهد اما برخی گروه ها در حال بررسی سیستم های تولید بدون کوکسیدیواستات هستند.

منحنی یادگیری
اسپرینگ اظهار داشت که اتحادیه اروپا استفاده از آنتی بیوتیک ها را به کلی در سال 2006 ممنوع کرد و هر چند که برخی کشورها جزو اتحادیه اروپا نبودند- مثل سوییس- تغییر وضعیت اتحادیه اروپا موجب شد که آن ها نیز روش های دامپروری خود را تعییر دهند.
آقای اسپرینگ گفت که این ممنوعیت یک شبه اتفاق نیفتاد. سوالات در مورد تاثیر آنتی بیوتیک مصرف شده در پرورش حیوانات بر روی سلامت انسان از سال 1969 توسط سوان (Swann) مطرح شده است. کشور سوئد، که کشاورزان آن را اداره می کنند، در سال 1986 استفاده از آنتی بیوتیک را ممنوع نمود. این کار در کل اروپا اشاعه پیدا کرد تا آن که در سال 2006 استفاده از آنتی بیوتیک در این قاره ممنوع اعلام شد.
کشورهای اروپایی، به جز دانمارک، سیستم های ردیابی یکپارچه ای ندارند تا مشخص کنند که چه درمان هایی بر روی حیوانات انجام شده است و بتواند مقاومت آنتی بیوتیکی در برابر باکتری ها را نشان دهد.
اسپرینگ اظهار داشت بر اساس مطالعه ای که دانمارکی ها بر روی عملکرد طیور گوشتی انجام داده اند، در اوایل ممنوعیت کشور در استفاده از برخی محرک های رشد و آنتی بیوتیک ها در اواسط دهه 1990، میزان درمان افزایش یافت. استفاده از یونوفورها به عنوان کوکسیدیواستات نیز افزایش یافت و تبدیل خوراک نیز کمی (نزدیک به دو درصد) بالا رفت. در سوییس، بعد از حذف آنتی بیوتیک ها در سال 1998 میزان درمان افزایش یافت اما این میزان رفته رفته کاهش یافت و به میزانی کمتر از میزان قبل از ممنوعیت رسید زیرا بررسی امکان پیشرفت مقاومت ضد میکروبی افزایش یافته بود.

اهمیت نظارت و بررسی
در حالی که قاره اروپا روش های تولید خود را تغییر داد، همه کشورها برنامه جدی و محکمی برای نظارت بر درمان حیوانات، استفاده از برخی داروها و پیشرفت مقاومت آنتی بیوتیکیاعمال نکردند. در سال 2008، یعنی دو سال بعد از ممنوعیت آنتی بیوتیک ها توسط اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا - بخش اجرایی تصمیمات اتحادیه اروپا- خواستار همسان سازی برنامه های نظارتی در جهت جمع آوری اطلاعات در مورد فروش و استفاده  از آنتی بیوتیک ها شد.
اسپرینگ اظهار داشت که برنامه های نظارتی برای درک این موضوع مهم هستند کهممنوعیت های آنتی بیوتیکی تا چه میزان در درمان طیور موثر است و به سازمان های سلامت و کشاورزان کمک می کند تا بدانند که چه کسی چه چیزی استفاده می کند. به علاوه، برنامه های نظارتی مشخص می کنند که آیا استفاده از آنتی بیوتیک و مقاومت آنتی بیوتیکی با هم مرتبط هستند یا خیر.
اسپرینگ معتقد است که تولیدکنندگان احساس می کنند که ممنوعیت سال 2006 به این معنا بوده است که آن ها در مقابل مقاومت آنتی بیوتیکی مصون هستند اما مقاومت آنتی بیوتیکی در واقع در این سال ها به دلیل ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک افزایش داشته است. پیشرفت برنامه های نظارتی در اروپا به درک بهتر مشکل مقاومت آنتی بیوتیکی کمک می کند. وی گفت نداشتن سیستم های نظارتی در زمان اعمال ممنوعیت یک اشتباه بوده است.
نام کشور دانمارک اغلب در مطالعات مربوط به استفاده از آنتی بیوتیک و مقاومت آنتی بیوتیکی در اروپا به چشم می خورد زیرا این کشور قبل از بسیاری از کشورهای دیگر برنامه های نظارتی را فراهم کرده بود. بسیاری از کشورهای دیگر از آن زمان از دانمارک پیروی کردند.

نوشته استین الونزو (AUSTIN ALONZO)

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
CAPTCHA code