Our Sponcors

استفاده از ضایعات جوجه کشی به عنوان مکمل جیره طیور

مطالعه ای که اخیرا انجام شده است  تاثیر غشا پوسته تخم مرغ به عنوان مکمل غذایی بر عملکرد رشد و ایمنی جوجه هایی را آزمایش کرده است که با شرایط لیپوپلی ساکارید باکتریایی زندگی می کنند.
پوسته تخم مرغ در فرایند جوجه کشی بیشترین ضایعات را دارد؛ این پوسته از کلسیم کربنات، غشاها، پروتئین ها و پپتیدهای جنینی و همچنین عوامل آلوده کننده از جمله میکروب ها تشکیل شده است.

مکمل غذایی برای بهبود ایمنی    
مطالعه ای که وزارت کشاورزی آمریکا به کمک محققان دانشگاه آرکانزاس انجام داده است استدلال می کند که استفاده از این ضایعات به عنوان مکمل غذایی می تواند ایمنی بهتری را برای جوجه ها فراهم کند درست مانند شیر در پستانداران که ایمنی آن ها را افزایش می دهد.
سه مطالعه برای یافتن تاثیر مکمل پوسته تخم مرغ حاصل از جوجه کشی (HESM) انجام شده است. در مطالعه اول، به جوجه ها یا از جیره کنترل شده، یا از جیره های غذایی حاوی 0.5 پروتئین آب پنیر و یا HESMبه عنوان مکمل غذا داده شد و در پنج هفتگی از به دنیا آمدن، جوجه ها با استفاده از رشد، هماتولوژی، شیمی بالینی، پادتن های پلاسما و کورتیکوسترون به عنوان متغیر ارزیابی شدند.
مطالعه دوم و سوم تاثیر لیپوپلی ساکاریدبر خوراک کنترل شده و HESM را در پرنده ها بررسی کرد. در این مطالعات HESM با اتانول استرلیزه شده تا باکتری ها از بین بروند.

وزن به دست آمده طیور
مکمل HESM در دو آزمایش موجب افزایش وزن و کاهش غلظت کورتیکوسترون خون شد. در حالی که لیپوپلی ساکارید موجب کاهش چشمگیر وزن در طول 24 ساعت می شود، مکملHESMموجب می شود که در پرنده ها، کاهش وزن بسیار کم تری در مقایسه با پرنده هایی با جیره غذایی کنترل شده به وجود آید.
سلول های سفید خون، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و سطح پادتن در جوجه های تغذیه شده با جیره غذایی همراه با مکمل HESM با جوجه های تغذیه شده با جیره کنترل شده مقایسه شد. لیپوپلی ساکارید باکتریاییشدت ژن پیش التهابی IL-6  سیتوکین را افزایش داد اما در طیور تغذیه شده با HESMتاثیر آن محدود شد و همین امر باعث شد که اثر افزایشی ژن های ضد التهاب در مقایسه با جوجه های دارای جیره کنترل شده بیشتر شود.

بهبود عملکرد طیور
این مطالعه نشان داد که دادن مکمل HESM بعد از تخم گذاری عملکرد را بهبود می بخشد، ایمنی را افزایش می دهد و مقاومت طیور را در برابر اندوتوکسین بیشتر می کند.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
CAPTCHA code