پرسش و پاسخ های شما در زمینه دام و طیور

عادل پرسیده است : ۹۶/۱۰/۰۸ جوجه کشی

ببخشید برای ایجاد کسب وکار ازطریق دستگاه جوجه کشی چه محیطی لازم است یعنی کجاها بهتر هست برای کسب وکار ؟


به این پرسش پاسخ دهید
CAPTCHA code
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com