پرسش و پاسخ های شما در زمینه دام و طیور

انجامی پرسیده است : ۹۵/۰۸/۱۸ سایر

ایاتخم مرغ قبلاازگژاشتن دریخچال شسته شودیا نه؟


R.B پاسخ داده است : ۹۵/۰۸/۲۶

سلام .به هیچ عنوان قبل از مصرف تخم مرغ را نشورید .روزنه های پوسته مسدود می شود و تخم مرغ زود فاسد میشود

به این پرسش پاسخ دهید
CAPTCHA code
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com