نمایشگاه ها ورویدادها

آیا قصد برگزاری نمایشگاه، سمینار، تور و یا رویداری را دارید؟ اضافه کردن رویداد

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۲/۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

تانزانیا

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

ایران-فارس-شیراز

نام مجری: نگاه سبز
شماره تماس: ۳۲۲۳۷۸۵۴_۰۷۱-۳۲۲۳۷۸۵۲

چهاردهمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته شیراز

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

ایران-فارس-شیراز

نام مجری: نگاه سبز نمایشگاهی پارس
شماره تماس: ۰۷۱-۳۲۲۳۷۸۵۲-۴
ساعات بازدید: ۱۵ الی ۲۱

نمایشگاه دام و طیور VIV هلند

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱

هلند-اوترخت

نمایشگاه ایران آگروفود

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

ایران-تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته تبریز

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۵

ایران-آذربایجان شرقی-تبریز

نام مجری: آرتا نمانگر
شماره تماس: ۰۴۵-۳۳۲۴۸۳۲۲-۴
ساعات بازدید: ۱۵ الی ۲۱

کنفرانس جهانی آنفلوانزای پرندگان

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

ایران-تهران

نام مجری: میلاد مبتکر شرق
شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۴۴۸۲۱۶

چهاردهمین دوره نمایشگاه دام، طیور و آبزیان مشهد

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

ایران-خراسان رضوی-مشهد

نام مجری: برساز رویداد پارس
شماره تماس: ۰۵۱-۳۱۵۱۹

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان گلستان

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

ایران-گلستان-گرگان

نام مجری: نمایشگاهی خورشید
شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۹۵۳۰۳۶-۹
ساعات بازدید: ۱۶ الی ۲۱

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری، دامپروری و شیلات همدان

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

ایران-همدان

نام مجری: نمایشگاه بین المللی همدان
شماره تماس: ۰۸۱-۳۲۵۴۴۱۳۰

دهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، سم، کود، نهاده ها، دام ، طیور و آبزیان

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

ایران-زنجان

نام مجری: مدیریت و توسعه فروغ فردا
شماره تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۵۵۷۳ -۰۴۵۳۳۲۶۲۷۴۱

دهمین دوره نمایشگاه دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته زنجان

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

ایران-زنجان

نام مجری: مدیریت و توسعه فروغ فردا
شماره تماس: ۰۹۱۴۱۵۲۶۳۳۵-۰۹۱۴۵۳۵۰۵۲۲

هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته تهران

تاریخ:
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

ایران-تهران

نام مجری: میلاد مبتکر شرق
شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۴۴۸۲۱۶
ساعات بازدید: ۱۵ الی ۱۸
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com