نمایشگاه ها ورویدادها

آیا قصد برگزاری نمایشگاه، سمینار، تور و یا رویداری را دارید؟ اضافه کردن رویداد

نمایشگاه دام و طیور (AgraME)

تاریخ:
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

امارات متحده عربی-دبی

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۴۹۲۰۰۰

نمایشگاه خوراک دام و طیور وغلات آسیا (FIAAP/VICTAM/GRAPAS)

تاریخ:
۱۳۹۷/۱/۷ - ۱۳۹۷/۱/۹

تایلند-بانکوک

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۴۹۲۰۰۰

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا

تاریخ:
۱۳۹۷/۲/۷ - ۱۳۹۷/۲/۱۱

تانزانیا

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته

تاریخ:
۱۳۹۷/۲/۱۸ - ۱۳۹۷/۲/۲۱

ایران-فارس-شیراز

نام مجری: نگاه سبز
شماره تماس: ۳۲۲۳۷۸۵۴_۰۷۱-۳۲۲۳۷۸۵۲

نمایشگاه دام و طیور VIV هلند

تاریخ:
۱۳۹۷/۳/۳۰ - ۱۳۹۷/۴/۱

هلند-اوترخت

نمایشگاه ایران آگروفود

تاریخ:
۱۳۹۷/۴/۸ - ۱۳۹۷/۴/۱۱

ایران-تهران

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com