نمایشگاه ها ورویدادها

آیا قصد برگزاری نمایشگاه، سمینار، تور و یا رویداری را دارید؟ اضافه کردن رویداد

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته شیراز

تاریخ:
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

ایران-فارس-شیراز

نام مجری: شرکت نمایشگاهی نگاه سبز
شماره تماس: ۰۷۱۳۶۲۰۰۰۴۰ - ۰۷۱۳۶۲۰۰۰۴۷

نمایشگاه دام و طیور اروپا (VIV Europe)

تاریخ:
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

هلند-اوترخت

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران

تاریخ:
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

ایران-تهران

نام مجری: میلاد مبتکر شرق
شماره تماس: ۰۲۱۴۴۴۴۸۲۱۶
ساعات بازدید: ۱۰ الی ۱۸

نمایشگاه صنایع غذایی برزیل Anutec

تاریخ:
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

برزیل-کوریتیبا

نمایشگاه دامپروری فرانسه (SPACE)

تاریخ:
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۸

فرانسه-رن

هشتمین نمایشگاه دام و طیور و دامپزشکی خرم آباد

تاریخ:
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

ایران-لرستان-خرم آباد

نام مجری: شرکت نمایشگاهی جام
شماره تماس: ۰۳۱۳۲۶۵۹۵۴۰ - ۰۹۳۹۲۶۵۹۴۶۸

دهمین نمایشگاه صنایع ماشین آلات کشاورزی، دام و طیور اهواز

تاریخ:
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

ایران-خوزستان-اهواز

نام مجری: شرکت نمایشگاهی جام
شماره تماس: ۰۳۱۳۲۶۵۹۵۴۰ - ۰۹۳۹۲۶۵۹۴۶۸

نمایشگاه صنایع غذایی کلن Anuga Food Tec

تاریخ:
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

آلمان-کلن

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com