اطلاعات شرکت ها - اجداد گوشتی و تخمگذار

اطلاعات شرکت خود را پیدا نمی کنید؟ افزودن شرکت

طیور برکت

تولید کننده جوجه یکروزه مادر تخمگذار و جوجه تجاری یکروزه تخمگذار نژادLSL اطلاعات بیشتر

مجتمع کشت و صنعت سبزدشت

تولید جوجه یک روزه مادر گوشتی اطلاعات بیشتر

مرغیران

اجداد هوبارد اطلاعات بیشتر

مرغ اجداد زربال

تولیدکننده جوجه پدر و مادر راس اطلاعات بیشتر

مرغ مادر نعیما

تولیدکننده اجداد گوشتی اطلاعات بیشتر

اجداد سپید طیور پارس نیاک

تولید جوجه مادر و پدر گوشتی نژاد پلاس اطلاعات بیشتر

مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ لاین آرین بابلکنار

تولید اجداد و مادرگوشتی اطلاعات بیشتر
Copyright © 2006 - 2017 ITPNews.com