عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
Our Sponcors
روشی برای کنترل برونشیت عفونی
دکتر فرشاد اکبرنژاد - مدیر علمی شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر
روشی برای کنترل برونشیت عفونی
    ۳۰ دي ۱۳۸۸      

برونشیت عفونی یکی بیماریهایی است که در طیور هیچگاه نبایداز آن غافل بود.این بیماری در گله های طیورمکررا  دیده  می شود ، با وجود این تمامی پرورش دهندگان طیور از حضور آن در گله خود آگاه نمی شوند. از طرفی این بیماری عاملی برای  مستعد کردن گله به سایر بیماریهاست که ضرر و زیان فراوان را در پی دارد.

برونشیت عفونی یکی از مهمترین علل بیماری در گله های طیور است و تهدید بالایی برای گله های مادر همانند گله گوشتی محسوب می شود. در مرغ مادر و تخمگذار، عفونت معمولاً دستگاه تناسلی یا ادراری را تحت تاثیر قرار می دهد، که نه تنها منجر  به جوجه در آوری ناکافی می شود. بلکه قابلیت جوجه در آوری و کیفیت جوجه را نیز کاهش می دهد .

ویروس برونشیت عفونی اغلب زمینه ساز عفونت کلی سپتی سمی – پلی سروزیت می شود که مهمترین عامل ضررهای ناشی از تلفات در جوجه های گوشتی در نیمه دوم پرورش آنهاست. این امر دلیل کافی برای  اعمال برنامه های واکسیناسیون فشرده علیه ویروس برونشیت عفونی است.  یکی از مهمترین واکسن ها و واکسنهایی که مکرر استفاده می شوند واکسن های ویروس برونشیت عفونی است .

در پرورش مرغ مادرگوشتی و تخمگذار اغلب با واکسن های زنده و روغنی برونشیت واکسینه می شوند . جوجه های گوشتی به طور مثال حداقل یک واکسن زنده دریافت می کنند .  تنها چند کشور در دنیا وجود دارند که در کنترل ویروس برونشیت موفق بوده اند که مهمترین و نخستین اینها کشور فنلاند است .

تحت تیپ های ویروس برونشیت عفونی

ویروس برونشیت عفونی  تحت تیپ های بسیاری دارد و واکسیناسیون با یک تحت تیپ خاص به طور قطع علیه تمام   سویه های این ویروس ایمنی ایجاد نمی کند . درمجله پاتولوژی طیور ( جلد 35شماره 5 ) می توان مثالهای خوبی برای این پدیده در روسیه وچین مشاهده کرد. لذا ما باید ابتدا از خود بپرسیم : در حقیقت چه تحت تیپ هایی از ویروس برونشیت عفونی در منطقه ما وجود دارد ؛ و آیا استراتژی واکسیناسیون ما در منطقه مؤثر است؟  پاسخ دادن به این سؤالات ممکن است بسیار دشوار باشد، زیرا ابزارهای تشخیصی موجود ممکن است به روز نباشند . علاوه بر این ممکن است به وسایل تشخیصی مناسبی دسترسی نداشته باشیم .

تفسیر نتایج نیز همیشه آسان نیست ، و حتی ممکن است نتایج متناقصی دیده شود.                                                                     

تشخیص                                                                                             

تشخیص مناسب ویروس برونشیت باید همشیه بر اساس معیارهای ذیل باشد :      

بازرسی : از فارم  مورد نظر بازدید کنید و تمام سنین را از نظر وجود علایم کلینیکی بررسی کنید.

اطلاعات : داده های ثبت شده را تجزیه و تحلیل کنید و در صورت نیاز ، داده های بیشتری را ثبت کنید

کالبد گشایی : برای تمام سنین گله و تمام مراحل بیماری کالبد گشایی انجام دهید . در این مرحله نیازی به جمع آوری نمونه نیست .

 مشاوره : برای دست یابی به یک تشخیص تفریقی مناسب با دکتر دامپزشک و پرسنل فنی  خود مشورت کنید .

 نمونه گیری بیشتر : برای تشخیص تفریفی دقیق تر، در صورت ضرورت نمونه های بیشتری جمع آوری کنید و یک طرح عملکردی گسترده تر را اجرا کنید .

نتایج نهایی را بر اساس اطلاعات بیشتر اخذ شده از طرح عملکردی گسترده تر بسط دهید و در مورد این نتایج با پرسنل خود بحث کنید .

در پایان ، نتیجه گیری نهایی را در فارم خود اجراء کنید .

طرح عملکرد گسترده تر:

امروزه چندین آزمایش وجود دارد که نه تنها حضور ویروس برونشیت عفونی را نشان می دهند ، بلکه می توانند تحت تیپی را که گله با آن درگیر است نیز تشخیص دهند . معمولترین آزمایش برای ویروس برونشیت عفونی الیزا است. این آزمایش برای تأیید اینکه آیا آنتی بادی ها در واقع  وجود  دارند و سطح آن چه قدر است به کار می رود. با وجود این، این آزمایش هیچ گونه اطلاعات بیشتری دربارة تحت تیپ ارائه نخواهد داد . تمایز بین واکسیناسیون و عفونت در فیلد آسان نیز  نیست.  علاوه بر این ، برای تمایز بین تحت تیپ ها آزمایشات مهارآگلوتیناسیون و آزمایشات خنثی سازی سرم / ویروس  بسیار مفید هستند اما به پرسنل بسیار با تجربه نیاز دارند و از طرفی بسیار گران هستند. چندین روش واکنش  زنجیره پلیمراز وجود دارد  که در تشخیص حضور یا عدم حضور برونشیت عفونی حساس هستند.

با وجود این ، نقطه بحرانی همیشه لحظه نمونه گیری است که باید ظرف 3-2 روز بعد مشاهده اولین علایم کلینیکی انجام شود. برنامه های غربالگری کلی می تواند همانگونه که در جدول 1 توصیف شده است، انجام شود . برای فارم هایی که به صورت واحد های چند سنی طیور عمل می کنند، نمونه ها را باید از سنین مختلف در یک روز اخذ نمود. این گله ها معمولاً در روسیه ، خاورمیانه و آسیا و آمریکای جنوبی دیده می شوند . در سایر موارد تاریخ نمونه باید مطابق با سن باشد .            

تفسیر نتایج:

تمام این نتایج آزمایشگاهی باید همراه با اطلاعات فنی و کلینیکی و برنامه واکسیناسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . به طور کلی ، آزمایشات الیزا آنتی بادیهای IgM  و IgG را تشخیص می دهند.  پس از  واکسیناسیون یا در گیری ویروسی یک افزایش در سطح آنتی بادی به طور کوتاه مدت دیده می شود. آزمایشات مهار هماگلوتیناسیون و خنثی سازی ویروس/سرم آنتی بادی های  IgM  را علیه تحت تیپ های مشخص شناسایی می کنند. آزمایشات مهار هماگلوتیناسیون و خنثی سازی ویروس/سرم بسیار اختصاصی هستند.

هنگامی که از آزمایشات مهار آگلوتیناسیون استفاده می شود، خنثی سازی متقاطع بین تحت تیپ ها خصوصا در پرندگان مسن تر ممکن است روی دهد. روش واکنش زنجیره پلی مراز می تواند شما را از حضور ویروس آگاه سازد   و مشخص می کنند که آیا ویروس با توالی ژنی RNA مطابقت دارد یا خیر؟ اما  این کار باید دقت بسیار  انجام شود. زیرا تفاوت های بسیار اندکی در ژنوم می تواند باعث تفاوت عمده در نوع ویروسی که به  سیستم ایمنی جوجه حمله می کند، ایجاد می نماید. ترکیب آر-ان-ا به طور خودبخودی بدین معنی نیست که پروتئین نهایی که توسط RNA تولید می شود نیز تفاوت های کوچک نشان دهد. ساختار سه بعدی پروتئین می تواند تغییرات چشمگیری تنها با یک جهش نشان دهد.

شناسایی تغییرات منطقه ای                                                                                                          

امروزه بانک داده   هیپرو حاوی اطلاعات بیماریهای منطقه ای برای روسیه ، اروپا ، آسیا و خاورمیانه است واطلاعات آن برای آمریکای جنوبی در حال افزایش است .

در روسیه، ما تفاوت های مشخصی بین نواحی آن مشاهده می کنیم ، در برخی نواحی ، تنها   سویه های ماساچوست یافت می شوند. اما اغلب سویه91/4 و QX/D388 را اغلب  می بینیم که  مورد دوم معمولاً در غرب رود ارال گزارش شده است .                                                                                                         

در آسیا ، سویه های ماساچوست به یک باره مجدداً شایع  شدند،  از طرفی انتشار جهانی سویه های 91/4 و ماساچوست به طور گسترده در آمریکای جنوبی  نیز گزارش شده است. اما هنوز امروزه هیچ نوع دلیلی برای حضور  سویه های QX/D388 در این مناطق وجود ندارد. 

بحث و نتیجه گیری:

بیشترین بروز چالش های ویروس برونشیت عفونی در فارم های چند سنی ، تخمگذار ، گوشتی دیده می شود . تقسیم این فارم ها به یک یا  چند فارم صرفاً  تک سنی طیور ابزاری بسیار مناسب و موثر است ، اما اجرای آن هزینه بر است .  همچنین بهبود  روش های امنیتی زیستی   در فارم های چند سنی  می تواند کمک کننده باشد . با وجود این باید به این موضوع دقت کرد که ویروس برونشیت عفونی به آسانی از طریق هوا در فواصل کوتاه منتشر می شود ، شرایط مطلوب ویروس معمولاً توسط افراد مهیا می شود و حمل ونقل به عنوان ناقل در نظر گرفته می شود و بنابراین بهبود شرایط امنیتی زیستی محدودیت های خود را دارد

در یک فارم تک سنی، اعمال شرایط امنیتی زیستی برای کشورهای تحت خطر ویروس برونشیت بسیار مؤثر تر است .با به کار بردن روش صحیح  و با مراقبت تخصصی و دانش کافی، واکسیناسیون ابزاری بسیار قدرتمند تلقی می شود ، ازطرفی بهتر است از واکسن های مناسب برای ایمنی علیه سویه های فیلدی موجود استفاده کنید که به این تیپ محافظتی اطلاق می شود.

در برخی نواحی حتی در فارم طیور گوشتی دو یا سه تیپ محافظتی ممکن است برای دست یابی به مقاومت کامل مورد نیاز باشد.

 

جدول 1- برنامه غربالگری برونشیت عفونی برای مرغ مادر ، تخمگذار و گوشتی

هدف

PCR

SN/VN

HI

الیزا

سن

بررسی آنتی بادی های مادری برای چندین تحت تیپ

-

*

*

*

1 روزگی

بررسی برنامه های واکسیناسیون و عفونت های ویروس برونشیت عفونی فیلد

-

*

*

*

تخمگذار 20 هفته

بررسی برنامه های واکسیناسیون و عفونت های ویروس برونشیت عفونی فیلد

-

*

*

*

مادر  تخمگذار

بررسی برنامه های واکسیناسیون و عفونت های ویروس برونشیت عفونی فیلد

-

*

*

*

مادر گوشتی 24 هفته

بررسی سطح آنتی بادی و حضور ویروس

*

*

*

*

شروع مشکلات

بررسی برای افزایش در سطح آنتی بادی ناشی از عفونت 

-

*

*

*

3 هفته بعد

 

جوجه های گوشتی

هدف                        

PCR

SN/VN

 HI

الیزا

سن

بررسی آنتی بادی برای چندین تحت تیپ

-

*

*

*

جوجه 1 روزه 

بررسی برنامه های واکسیناسیون و عفونت های  ( مشکل )IBV 

-

*

*

*

هفته 3

بررسی سطح آنتی بادی و حضور ویروس

*

*

*

*

     شروع مشکلات

بررسی افزایش در سطح آنتی بادی در اثر عفونت 

-

*

*

*

قبل از کشتار 

بررسی افزایش در سطح آنتی بادی در اثر عفونت 

-

*

*

*

هفته 9 

30-20 پرنده بیمار انتخاب شود و تا 9 هفتگی سن کنترل شود

چاپ
        
مطالب مرتبط:
مبارزه با ویروس برونشیت عفونی به کمک نانوتکنولوژی
التهاب نای در طیور بر اثر انتقال ویروس عفونی برونشیت
برونشیت کیوایکس ( D388 ) درمرغ مادر
نظرات ارسالی
حمیدرضا شیرعلی :
نظر خوبی دارم ولی چکار کنم که باید غر بزنم وگرنه O2 به مغزم نمیرسه
پاسخ به این نظر
تبلیغات سفارش
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
۱۳۹۵ - ١٣٨٥ ©
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
مدیر مسئول:سید علی حسینی