قیمت یونجه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
64500
65000
سمنان
69500
70000
قم
68000
70000
همدان
58000
60000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته