قیمت کنجاله آفتابگردان : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
گلستان
12900
13000
قیمت کنجاله آفتابگردان : قزاق
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
12900
13000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته