قیمت کنجاله آفتابگردان : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
15700
15800
قیمت کنجاله آفتابگردان : قزاق
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
15300
15500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته