قیمت کنجاله آفتابگردان : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
11500
11600
قیمت کنجاله آفتابگردان : روس
استان
حداقل
حداکثر
بندر امیر آباد
12400
12500
قیمت کنجاله آفتابگردان : قزاق
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
11400
11500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته