قیمت مرغ کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
106000
109000
آذربايجان غربي
108000
110000
اردبيل
95000
110000
اصفهان
103000
106000
بوشهر
108000
112000
تهران
100000
111500
خراسان جنوبي
100100
108000
خراسان رضوی
93000
96000
خوزستان
104000
107000
سمنان
106000
114000
فارس
107000
108000
قزوين
97000
104000
قم
106500
108500
لرستان
106000
107000
مازندران
93600
97300
مرکزي
101000
105000
همدان
104000
110000
يزد
105000
109000
چهارمحال بختياري
101000
103000
کردستان
105400
110400
کرمانشاه
96000
108000
کهکیلویه و بویر احمد
106000
109000
گلستان
103000
110000
گيلان
98000
100000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته