قیمت مرغ کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
250000
300000
آذربايجان غربي
260000
270000
اردبيل
240000
280000
اصفهان
242000
300000
ايلام
233000
249000
بوشهر
257000
300000
خراسان جنوبي
233000
249000
خراسان رضوی
250000
300000
خراسان شمالی
243500
259000
خوزستان
260000
270000
زنجان
238000
280000
سمنان
233000
249000
فارس
271000
273500
قزوين
240000
300000
قم
233000
280000
لرستان
258700
270000
مرکزي
249000
280000
هرمزگان
295000
315000
همدان
270000
300000
يزد
240000
249000
چهارمحال بختياري
248000
260000
کردستان
261500
275000
کرمان
262000
272000
کرمانشاه
262000
300000
کهکیلویه و بویر احمد
300000
310000
گلستان
233000
249000
گيلان
258000
274000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته