قیمت مرغ کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
135000
138000
آذربايجان غربي
130000
132000
اردبيل
120000
128000
اصفهان
126000
135000
تهران
128000
138000
خراسان جنوبي
121600
131000
خوزستان
131000
134000
سمنان
120000
129000
سیستان و بلوچستان
126400
131400
فارس
128400
131000
قزوين
119000
127500
لرستان
125000
129000
مازندران
120000
123000
مرکزي
125000
130000
هرمزگان
134500
143500
همدان
120000
129000
يزد
125000
129000
چهارمحال بختياري
127000
129000
کردستان
126400
131400
کرمانشاه
127000
132000
کهکیلویه و بویر احمد
129000
136000
گلستان
122000
129000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته