قیمت مرغ کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
108000
111000
آذربايجان غربي
110000
112000
اردبيل
95000
100000
اصفهان
103000
111000
ايلام
97500
101000
بوشهر
96500
105000
تهران
98000
113500
خراسان جنوبي
105100
113500
خراسان رضوی
95500
96500
خوزستان
99000
104500
زنجان
98000
100000
سمنان
99500
106000
فارس
108100
110100
قزوين
96500
99500
قم
104500
106500
لرستان
102000
103000
مازندران
94500
95500
مرکزي
95000
100000
همدان
101000
107000
يزد
106000
110000
چهارمحال بختياري
102000
104000
کردستان
101000
105100
کرمانشاه
94000
98000
کهکیلویه و بویر احمد
96000
112000
گلستان
102000
109000
گيلان
96500
98500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته