قیمت مرغ کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
180000
189000
آذربايجان غربي
160000
165000
اردبيل
165000
175000
بوشهر
179000
190000
تهران
165000
176000
خراسان جنوبي
157700
172000
خوزستان
177000
181000
سمنان
147000
157000
فارس
160000
170000
قزوين
173000
180000
قم
148000
152000
لرستان
170000
178000
مازندران
164000
174000
مرکزي
175000
180000
هرمزگان
172000
181000
همدان
140000
150000
چهارمحال بختياري
163000
165000
کردستان
168400
175900
کرمانشاه
180000
188000
کهکیلویه و بویر احمد
176000
186000
گلستان
164000
173000
گيلان
165500
175500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته