قیمت مرغ کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
800000
850000
آذربايجان غربي
760000
790000
اردبيل
720000
780000
اصفهان
733000
780000
ايلام
810000
830000
بوشهر
818000
860000
تهران
710000
900000
خراسان جنوبي
700000
730000
خراسان رضوی
729000
731000
خوزستان
810000
830000
سمنان
688000
730000
فارس
840000
860000
قزوين
755000
800000
قم
706000
730000
لرستان
710000
730000
مازندران
810000
890000
مرکزي
798000
800000
هرمزگان
765600
795600
همدان
770000
850000
يزد
760000
790000
چهارمحال بختياري
751000
786000
کردستان
810000
830000
کرمان
781000
820000
کرمانشاه
750000
780000
کهکیلویه و بویر احمد
790000
820000
گلستان
685000
730000
گيلان
670000
730000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته