قیمت مرغ کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
500000
570000
آذربايجان غربي
548000
578000
اردبيل
480000
500000
اصفهان
535500
575000
ايلام
530000
550000
بوشهر
555000
588000
تهران
539000
560000
خراسان جنوبي
532000
574000
خراسان رضوی
530000
550000
خراسان شمالی
528500
569000
خوزستان
540000
560000
سمنان
555000
590000
فارس
564000
620000
قزوين
515000
615000
قم
542000
572000
لرستان
570000
600000
مازندران
553000
603000
مرکزي
550000
600000
هرمزگان
554000
598000
همدان
530000
570000
چهارمحال بختياري
533000
568000
کردستان
542000
570000
کرمان
561600
592600
کرمانشاه
540000
560000
کهکیلویه و بویر احمد
610000
620000
گلستان
550000
598000
گيلان
553000
583000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته