قیمت مرغ کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان غربي
188000
204000
اردبيل
210000
215000
اصفهان
203000
215000
بوشهر
213000
222000
تهران
228000
235000
خراسان جنوبي
202300
218500
خوزستان
230000
235000
سمنان
192000
204000
فارس
218000
235500
قزوين
224000
235000
قم
198000
204000
لرستان
210000
230000
مازندران
222000
232000
مرکزي
210000
220000
هرمزگان
200000
209000
همدان
200000
215000
چهارمحال بختياري
198000
204000
کردستان
205300
217300
کرمانشاه
205000
210000
کهکیلویه و بویر احمد
217000
227000
گلستان
210000
220000
گيلان
222500
231000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته