قیمت مرغ کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
114000
129000
آذربايجان غربي
112000
129000
اردبيل
110000
115000
اصفهان
120000
129000
بوشهر
110000
115000
تهران
118000
129000
خراسان جنوبي
120000
129600
خراسان رضوی
120000
129000
خوزستان
114000
119000
سمنان
120000
129000
سیستان و بلوچستان
128000
138240
فارس
121700
126000
قزوين
116000
124500
قم
120000
123000
لرستان
118000
125000
مازندران
114000
119000
مرکزي
110000
115000
هرمزگان
126000
135000
همدان
105000
113000
يزد
120000
129000
چهارمحال بختياري
124000
126000
کردستان
110600
115600
کرمانشاه
110000
115000
کهکیلویه و بویر احمد
123000
129000
گلستان
109000
118000
گيلان
116000
121000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته