قیمت مرغ کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
115000
118000
آذربايجان غربي
112000
115000
اردبيل
97000
103000
اصفهان
106500
108500
بوشهر
111000
115000
تهران
108000
115000
خراسان جنوبي
110000
119000
خوزستان
112000
114000
سمنان
106000
115000
فارس
115000
120000
قزوين
103000
111500
قم
111000
113000
لرستان
111000
113000
مازندران
103000
105000
مرکزي
105000
112000
همدان
95000
105000
يزد
115000
117000
چهارمحال بختياري
107000
109000
کردستان
102700
107700
کرمانشاه
104000
109000
کهکیلویه و بویر احمد
105000
111000
گلستان
105000
112000
گيلان
100000
102000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته