قیمت مرغ کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
72000
76000
آذربايجان غربي
74400
75400
اردبيل
65500
68000
اصفهان
68500
74000
بوشهر
70500
74500
تهران
65500
73000
خراسان جنوبي
75000
81000
خراسان رضوی
73500
76500
خوزستان
75000
77000
زنجان
64500
67000
سمنان
64500
69000
فارس
76000
77000
قزوين
62500
69000
قم
68500
70500
لرستان
69000
70500
مازندران
58000
64000
مرکزي
60000
65000
هرمزگان
79000
85000
همدان
60000
66000
يزد
70000
74000
چهارمحال بختياري
71000
73000
کردستان
69200
73200
کرمان
66500
71500
کرمانشاه
67500
72500
کهکیلویه و بویر احمد
73000
79000
گلستان
65000
72000
گيلان
65000
67000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته