قیمت مرغ کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
138000
140000
آذربايجان غربي
135000
137000
اردبيل
125000
130000
اصفهان
140500
144500
بوشهر
141000
145000
تهران
141000
151000
خراسان جنوبي
147000
158700
خوزستان
140000
142000
سمنان
135000
146000
سیستان و بلوچستان
146200
148200
فارس
144400
149400
قزوين
131500
140000
قم
140000
142000
لرستان
136000
137000
مازندران
129000
132000
مرکزي
135000
140000
همدان
133000
139000
يزد
141500
146500
چهارمحال بختياري
137000
139000
کردستان
135600
140600
کرمانشاه
144000
149000
گيلان
118800
120800
نمودار قیمت در هفت روز گذشته