قیمت مرغ زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
100000
100000
آذربايجان غربي
100000
100000
اردبيل
103000
103000
اصفهان
100000
100000
بوشهر
103000
103000
تهران
101000
102000
خراسان جنوبي
102000
102000
خوزستان
104000
104000
سمنان
95000
96000
سیستان و بلوچستان
105000
105000
فارس
102000
102000
قزوين
102000
102000
قم
99000
99000
لرستان
99000
99000
مازندران
97000
97000
مرکزي
98000
98000
همدان
101000
101000
يزد
102000
102000
چهارمحال بختياري
101000
101000
کردستان
99000
99000
کرمانشاه
103000
104000
گلستان
102000
102000
گيلان
88000
88000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته