قیمت مرغ زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
76000
78000
آذربايجان غربي
79300
79300
اردبيل
76000
76000
اصفهان
72000
72000
بوشهر
78000
78000
تهران
73000
75000
خراسان جنوبي
71000
71000
خراسان رضوی
70000
70000
خوزستان
78500
78500
سمنان
66000
71000
فارس
75000
75000
قزوين
74000
74000
قم
74000
75000
لرستان
75000
75000
مازندران
71500
74500
مرکزي
72000
72000
همدان
75000
75000
يزد
74000
74000
چهارمحال بختياري
73000
73000
کردستان
76000
76000
کرمانشاه
74000
75000
کهکیلویه و بویر احمد
79000
79000
گلستان
72000
72000
گيلان
72200
72500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته