قیمت مرغ زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
190000
200000
آذربايجان غربي
195000
200000
اردبيل
170000
172000
اصفهان
170000
205000
ايلام
170000
172000
بوشهر
190000
200000
خراسان جنوبي
179000
181000
خراسان رضوی
170000
171000
خراسان شمالی
178000
184000
خوزستان
189000
191000
زنجان
179000
181000
سمنان
170000
172000
فارس
194000
196000
قزوين
171000
230000
قم
170000
190000
لرستان
185000
190000
مرکزي
199000
200000
هرمزگان
209000
211000
همدان
190000
230000
يزد
170000
190000
چهارمحال بختياري
179000
181000
کردستان
187000
189000
کرمان
179000
181000
کرمانشاه
189000
227000
کهکیلویه و بویر احمد
214500
215500
گلستان
171000
212000
گيلان
171000
190000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته