قیمت مرغ زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
96000
96000
آذربايجان غربي
98000
98000
اردبيل
91000
91000
اصفهان
95000
95000
بوشهر
93000
93000
تهران
92000
93000
خراسان جنوبي
88000
88000
خراسان رضوی
85500
85500
خوزستان
95000
95000
سمنان
85500
85500
سیستان و بلوچستان
95000
95000
فارس
90000
90000
قزوين
91000
91000
لرستان
92000
92000
مازندران
87500
87500
مرکزي
92000
92000
هرمزگان
95000
95000
همدان
85000
85000
چهارمحال بختياري
91000
91000
کردستان
92000
92000
کرمان
94000
95000
کرمانشاه
90000
90000
کهکیلویه و بویر احمد
90000
90000
گلستان
87000
87000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته