قیمت مرغ زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
77000
79000
آذربايجان غربي
81300
81300
اردبيل
80000
80000
اصفهان
72000
72000
ايلام
71000
71000
بوشهر
70000
70000
تهران
71000
72000
خراسان جنوبي
73000
73000
خراسان رضوی
71000
71000
خوزستان
71000
71000
زنجان
73000
73000
سمنان
67000
68000
فارس
74000
74000
قزوين
72000
72000
قم
73000
74000
لرستان
72000
72000
مازندران
70500
71500
مرکزي
70000
70000
همدان
71000
72000
يزد
75000
75000
چهارمحال بختياري
72000
72000
کردستان
72000
72000
کرمانشاه
70000
71000
کهکیلویه و بویر احمد
74000
74000
گلستان
73000
73000
گيلان
71200
71500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته