قیمت مرغ زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
128000
128000
آذربايجان غربي
122000
122000
اردبيل
130000
130000
اصفهان
133000
133000
بوشهر
135000
135000
تهران
132000
132000
خراسان جنوبي
125000
125000
خوزستان
133000
133000
سمنان
106500
107500
فارس
135000
135000
قزوين
137000
137000
قم
133200
133200
لرستان
130000
130000
مازندران
128000
128000
مرکزي
133000
133000
هرمزگان
130000
130000
همدان
123000
124000
چهارمحال بختياري
132500
132500
کردستان
125000
125000
کرمانشاه
127000
128000
کهکیلویه و بویر احمد
132000
132000
گلستان
132000
132000
گيلان
135000
136000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته