قیمت مرغ زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
549000
551000
آذربايجان غربي
590000
600000
اردبيل
559000
561000
اصفهان
550000
570000
ايلام
590000
600000
بوشهر
609000
611000
تهران
590000
610000
خراسان جنوبي
520000
530000
خراسان رضوی
569000
571000
خوزستان
590000
600000
فارس
600000
630000
قزوين
560000
610000
قم
534000
536000
لرستان
520000
530000
مازندران
580000
600000
مرکزي
570000
610000
هرمزگان
539000
541000
يزد
569000
571000
چهارمحال بختياري
549000
551000
کردستان
519000
521000
کرمان
580700
580900
کرمانشاه
560000
580000
کهکیلویه و بویر احمد
589000
591000
گلستان
550000
560000
گيلان
529000
531000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته