قیمت مرغ زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
144000
144000
آذربايجان غربي
144000
160000
اردبيل
144000
195000
اصفهان
145000
165000
بوشهر
177500
178500
تهران
214500
215500
خراسان جنوبي
143500
144500
سمنان
131000
140000
فارس
189500
190500
قزوين
170000
215000
قم
141500
142500
لرستان
159500
160500
مازندران
200500
201500
هرمزگان
154000
155000
همدان
165000
190000
چهارمحال بختياري
179500
180500
کردستان
174500
175500
کرمانشاه
160000
183000
کهکیلویه و بویر احمد
168000
170000
گلستان
214500
215500
گيلان
144000
205000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته