قیمت مرغ زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
419000
421000
آذربايجان غربي
389000
391000
اردبيل
389000
391000
اصفهان
379000
381000
ايلام
389000
391000
بوشهر
399000
401000
تهران
400000
410000
خراسان جنوبي
359000
361000
خراسان رضوی
379000
381000
خراسان شمالی
389000
391000
خوزستان
399000
401000
سمنان
370000
390000
فارس
395000
400000
قزوين
399000
401000
قم
389000
391000
لرستان
399000
401000
مازندران
380000
400000
مرکزي
380000
400000
هرمزگان
389000
391000
همدان
389000
391000
چهارمحال بختياري
379000
381000
کردستان
379000
381000
کرمان
404000
404200
کرمانشاه
370000
380000
کهکیلویه و بویر احمد
449000
450000
گلستان
400000
410000
گيلان
390000
400000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته