قیمت مرغ زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
80000
80000
آذربايجان غربي
84000
84000
اردبيل
82000
82000
اصفهان
87000
87000
بوشهر
80000
80000
تهران
85000
86000
خراسان جنوبي
88000
88000
خراسان رضوی
81500
81500
خوزستان
80000
80000
سمنان
81000
81000
سیستان و بلوچستان
94000
94000
فارس
85000
85000
قزوين
86000
86000
قم
81000
81000
لرستان
82000
82000
مازندران
81000
81000
مرکزي
85000
85000
هرمزگان
88000
88000
همدان
75000
75000
چهارمحال بختياري
84000
84000
کردستان
80000
80000
کرمانشاه
74000
75000
کهکیلویه و بویر احمد
87000
87000
گلستان
82000
83000
گيلان
83000
83000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته