قیمت مرغ زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
78000
78000
آذربايجان غربي
80000
80000
اردبيل
85000
85000
اصفهان
83000
83000
بوشهر
80000
80000
تهران
77000
78000
خراسان جنوبي
82000
82000
خراسان رضوی
77000
77000
خوزستان
80000
82000
سمنان
74000
74000
سیستان و بلوچستان
90000
90000
فارس
80000
80000
قزوين
78000
78000
قم
77000
77000
لرستان
81000
81000
مازندران
74000
74000
مرکزي
79000
79000
همدان
73000
73000
يزد
78000
78000
چهارمحال بختياري
77000
77000
کردستان
74000
74000
کرمانشاه
74500
74500
کهکیلویه و بویر احمد
78000
78000
گلستان
79000
79000
گيلان
76000
76000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته